Natų rašto, solfedžio mokymas- neatsiejama muzikos mokymo dalis. Pirmuoju solfedžio mokytoju naujoje mokykloje buvo Vytautas Mikšys. Netrukus jį pakeitė ir ilgą laiką dirbo Adutis-Zigmas Stankevičius. Pirmąja muzikos literatūros mokytoja buvo jauna specialistė Regina Augulytė, tačiau po metų šią discipliną, o vėliau ir solfedžio pradėjo dėstyti Pranas Aleknavičius.
1980 metais, įsteigus Chorinio dainavimo specialybę, teorinių dalykų ir smuiko pedagogai bei chorvedžiai metodinės veiklos koordinavimui susibūrė į Teorinį skyrių, kuriam vadovavo mokytojas P.Aleknavičius. Nuo 1992 metų Teorinio skyriaus metodinę veiklą koordinuoja buvusi mokyklos auklėtinė mokytoja metodininkė Nijolė Gelgotienė. Dabar šio skyriaus metodinėje veikloje dalyvauja 7 mokytojai.  Mokytoja Jūratė Katinienė dėsto muzikos istoriją,  N.Gelgotienė ir L.Gudienė – solfedžio mokytojos. Vieni pirmųjų šalyje integravome IKT į solfedžio dėstymą, todėl šiandien turime puikią materialinę bazę - kompiuterizuotą kabinetą ir interaktyviąją lentą, mokiniai solfedžio mokosi naudodamiesi muzikinėmis kompiuterinėmis programomis, naudoja jas savo kūrybinių idėjų realizavimui. Pirmieji kūrybiniai bandymai pristatomi Muzikos dienos proga, sėkmingesni skamba mokyklos koncertų ir net baigiamųjų egzaminų metu.

Skaityti daugiau: Teorinės disciplinos

Gelgotiene NijoleIšsilavinimas. Teorinių disciplinų mokytoja-metodininkė (nuo 2002 m.) Nijolė Gelgotienė mokėsi griežti smuiku Utenos, Rokiškio vaikų muzikos ir Panevėžio J.Švedo aukštesniojoje muzikos mokyklose.
1973-1977 m. Kauno J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos teorijos-kompozicijos skyriuje įgijo teorinių disciplinų mokytojos specialybę.
1986 m.- Lietuvos Valst.Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose muzikos mokytojo ir vaikų choro dirigento kvalifikaciją.

Darbo patirtis. 1977 m. Pradėjo dirbti Utenos Muzikos mokykloje. Dėsto solfedžio ir muzikines kompiuterines technologijas. 1992 m. Pradėjo vadovauti muzikos mokyklos teoriniam skyriui. Šiuo metu yra muzikos teorijos, chorinio dainavimo ir smuiko metodinio būrelio pirmininkė.

Kita veikla. Šalia tiesioginio darbo ilgus metus grojo Utenos miesto kaimo kapeloje, dainavo Švietimo darbuotojų chore, rengė solistus respublikiniam vaikų ir moksleivių televizijos konkursui „Dainų dainelė”.
2001 m. prie Utenos muzikos mokyklos mokytoja įsteigė Kūrybinės veiklos centrą „Harmonija”, kurio tikslas apjungti vaikus ir jaunimą meninei muzikinei veiklai, skatinti jų kūrybingumą, suteikti galimybę autorių saviraiškai.
Nijolė Gelgotienė rengia ir vykdo projektus, organizuoja teminius koncertus, aranžuoja, konsultuoja solfedžio ir muzikos teorijos klausimais, domisi informacinių technologijų taikymu muzikos mokyme, veda šia tema seminarus, konsultuoja moksleivius ir kolegas, skatina moksleivių kūrybinę veiklą.

 

 

 

 

         Muzikos istorijos mokytoja - metodininkė

         Išsilavinimas. Mokėsi Utenos vaikų muzikos mokykloje; Vilniaus Kultūros

   mokykloje  įgijo chorinio dirigavimo, solfedžio ir muzikos mokytojo specialybę;

    baigė Vilniaus  pedagoginio universiteto Muzikos bakalauro studijas;

     tobulinosi LMTA nuotoliniuose ir Hamburgo Yamaha muzikos akademijos

      kursuose; stažavosi Izraelyje.

         Darbas. 2016 m. pradėjo dirbti Utenos meno mokykloje muzikos istorijos

      mokytoja.

Joomla templates by a4joomla