LL3 PROJEKTO „UNIVERSALAUS MOKYMOSI DIZAINO STRATEGIJA VAIKO PAŽANGAI“ VEIKLOS UTENOS MENO MOKYKLOJE

Švietimo pokyčių projektas „Lyderių laikas 3“ startavo Utenos rajone 2019 m. Jame dalyvauti buvo pakviestos visų rajono ugdymo įstaigų komandos, t.y. mokytojai, mokyklų vadovai, savanoriškai panorėję gilinti žinias, tobulinti savo pedagogines kompetencijas. Po išsamios Utenos rajono švietimo situacijos analizės,  projektui suburta Kūrybinė komanda suformulavo ir sutarė su Utenos rajono pedagogų bendruomenės savanoriais susipažinti ir gilintis į Universalaus mokymosi dizaino strategijos metodiką, skirtą kiekvieno vaiko pažangai ir pagalbai. Šios strategijos taikymas plėtoja mokytojų pedagogines kompetencijas, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko sėkmingą ugdymąsi ir emocinį saugumą.

Utenos meno mokyklos mokytojos Renata Buzėnaitė, Nijolė Gelgotienė, Rima Garsonienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Gudienė tapo šio projekto mokytojomis savanorėmis. Pasitelkus mokslininkus, mokytojus praktikus, švietimo ekspertus, mokomės, dalyvaujame mokymuose, seminaruose, praktinėse konferencijose, stažuotėse, kurių metu susipažinome ne tik su Universalaus mokymosi dizaino strategijos metodika, mokslininkų įžvalgomis, tyrimų rezultatais bet ir įgijome komandinio darbo, bendradarbiavimo patirties. Mokyklos kūrybinės komandos mokytojai toliau mokysis ir pamažu taikys universalaus mokymosi dizaino strategijos elementus, nes tikime šio projekto vizija- „Inovatyvi mokytojų ir vadovų veikla pozityviai keičia bendruomenės nuostatas, daro įtaką emocinei aplinkai ir vaikų ugdymosi pažangai“. Vertingi, giluminiai pokyčiai nevyksta greitai. Mes mokomės lėtai, giliai, atsakingai, o  įgytas žinias bandome taikyti tobulindamos savo pamokas.

Kas tai yra universalaus mokymosi dizaino strategija?

          Kiekvienas besimokantysis vaikas/ mokinys turi skirtingus poreikius. Sėkmė pasiekiama, kada besimokantysis pats yra aktyvus, motyvuotas. Šios mokymo (si) strategijos pobūdis apima skirtingų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, pritaikant Harvardo universiteto profesorių Anne Meyer ir David Rose 1990 m. paskelbtų mokslinių tyrimų pagrindu suformuotą ugdymo strategiją “Universalus dizainas ugdymui” (orig. Universal design for learning). Ši ugdymo strategija grindžiama neuromokslų žiniomis apie tai, kaip žmogus mokosi. Šių žinių pagrindu konstruojamas ugdymo procesas. Tyrimais patvirtinta, kad taikant šią ugdymo strategiją pasiekiama optimalių ugdymosi rezultatų kiekvienam vaikui, išugdomi tikslų numatymo, kryptingumo jų siekiant gebėjimai, vaikų iniciatyvumas ir interesas mokymuisi. Ši ugdymo strategija leidžia optimizuoti skirtingų poreikių vaikų įtrauktį į ugdymo procesą.

Joomla templates by a4joomla