Mokyklos pavadinimas – Utenos meno mokykla 

Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė - savivaldybės įstaiga.

Mokyklos savininkas - Utenos rajono savivaldybė, identifikavimo kodas - 111101877, adresas - Utena, Utenio a. 4.

Mokyklos buveinė - Utena, Maironio g. 11 

Mokyklos tipas – Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.

Mokymo kalba – lietuvių.

Direktorius – Arūnas Katinas (II vadybinė kategorija).

Mokyklos tikslas - nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius gebėjimus ir įgūdžius tenkinant pažinimo ir saviraiškos poreikius, formuoti asmenybės intelektines, kūrybines galias ir  padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos uždaviniai:

1. teikti mokiniams kokybišką meninį ugdymą pagal formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo vaikų švietimo programas, užtikrinant atitinkamų žinių ir meninės veiklos įgūdžių formavimą(si);

2. skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą dalyvaujant meninėje veikloje, meistriškumo konkursuose, festivaliuose, parodose, renginiuose;

3. ugdyti pilietiškumą ir bendruomeniškumą, puoselėjant tautinę kultūrą, papročius ir tradicijas;

4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

 

 

 

 

 

PEDAGOGAI>>> 

 

Joomla templates by a4joomla