Gelgotiene NijoleIšsilavinimas. Teorinių disciplinų mokytoja-metodininkė (nuo 2002 m.) Nijolė Gelgotienė mokėsi griežti smuiku Utenos, Rokiškio vaikų muzikos ir Panevėžio J.Švedo aukštesniojoje muzikos mokyklose.
1973-1977 m. Kauno J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos teorijos-kompozicijos skyriuje įgijo teorinių disciplinų mokytojos specialybę.
1986 m.- Lietuvos Valst.Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose muzikos mokytojo ir vaikų choro dirigento kvalifikaciją.

Darbo patirtis. 1977 m. Pradėjo dirbti Utenos Muzikos mokykloje. Dėsto solfedžio ir muzikines kompiuterines technologijas. 1992 m. Pradėjo vadovauti muzikos mokyklos teoriniam skyriui. Šiuo metu yra muzikos teorijos, chorinio dainavimo ir smuiko metodinio būrelio pirmininkė.

Kita veikla. Šalia tiesioginio darbo ilgus metus grojo Utenos miesto kaimo kapeloje, dainavo Švietimo darbuotojų chore, rengė solistus respublikiniam vaikų ir moksleivių televizijos konkursui „Dainų dainelė”.
2001 m. prie Utenos muzikos mokyklos mokytoja įsteigė Kūrybinės veiklos centrą „Harmonija”, kurio tikslas apjungti vaikus ir jaunimą meninei muzikinei veiklai, skatinti jų kūrybingumą, suteikti galimybę autorių saviraiškai.
Nijolė Gelgotienė rengia ir vykdo projektus, organizuoja teminius koncertus, aranžuoja, konsultuoja solfedžio ir muzikos teorijos klausimais, domisi informacinių technologijų taikymu muzikos mokyme, veda šia tema seminarus, konsultuoja moksleivius ir kolegas, skatina moksleivių kūrybinę veiklą.

Joomla templates by a4joomla