Mokinių meninę raišką užtikrina dailinio ugdymo branduolio dalykai: piešimas, tapyba (spalvinė raiška), kompozicija, grafika, dizaino pagrindai, skulptūra, keramika, meno istorija ir teorija, projektinė, programinė veikla, pasirenkamieji dalykai.

Išsilavinimas.  Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumas 1987 m., meninė keramika, VPU 2004 m., socialinis pedagogas.

Keramikos mokytoja metodininkė.

.

Išsilavinimas.  Dailės institutas, 1976 m. pramoninė dailė.
Dizaino, piešimo, kompozicijos ir dailės istorijos mokytoja metodininkė.

Išsilavinimas. Kauno aukštesnioji meno mokykla, 1995 m., dailiojo stiklo meistras, Vytauto Didžiojo Universitetas, 2007 m., menų instituto menotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Ankstyvojo ir pradinio ugdymo, piešimo  mokytojas metodininkas.

 

Išsilavinimas. Vilniaus dailės akademija, Danijos Bornholmo menų mokykla, Zalcburgo dailės akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Erdvinės plastikos, skulptūros mokytojas.

 

Išsilavinimas. Šiaulių pedagoginis institutas (1984 m.), piešimas, braižyba, darbai.

Tapybos, kompozicijos, grafikos ir piešimo mokytoja metodininkė

.J.Mitaliene

Joomla templates by a4joomla