Natų rašto, solfedžio mokymas- neatsiejama muzikos mokymo dalis. Pirmuoju solfedžio mokytoju naujoje mokykloje buvo Vytautas Mikšys. Netrukus jį pakeitė ir ilgą laiką dirbo Adutis-Zigmas Stankevičius. Pirmąja muzikos literatūros mokytoja buvo jauna specialistė Regina Augulytė, tačiau po metų šią discipliną, o vėliau ir solfedžio pradėjo dėstyti Pranas Aleknavičius.
1980 metais, įsteigus Chorinio dainavimo specialybę, teorinių dalykų ir smuiko pedagogai bei chorvedžiai metodinės veiklos koordinavimui susibūrė į Teorinį skyrių, kuriam vadovavo mokytojas P.Aleknavičius. Nuo 1992 metų Teorinio skyriaus metodinę veiklą koordinuoja buvusi mokyklos auklėtinė mokytoja metodininkė Nijolė Gelgotienė. Dabar šio skyriaus metodinėje veikloje dalyvauja 7 mokytojai.  Mokytoja Jūratė Katinienė dėsto muzikos istoriją,  N.Gelgotienė ir L.Gudienė – solfedžio mokytojos. Vieni pirmųjų šalyje integravome IKT į solfedžio dėstymą, todėl šiandien turime puikią materialinę bazę - kompiuterizuotą kabinetą ir interaktyviąją lentą, mokiniai solfedžio mokosi naudodamiesi muzikinėmis kompiuterinėmis programomis, naudoja jas savo kūrybinių idėjų realizavimui. Pirmieji kūrybiniai bandymai pristatomi Muzikos dienos proga, sėkmingesni skamba mokyklos koncertų ir net baigiamųjų egzaminų metu.

Mokyklos dainų autoriai ne kartą pelnė prizines vietas Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos ir V.Kernagio konkursuose, o nuo 2014 m. džiaugiamės aukštu mūsų auklėtinių instrumentinės kūrybos įvertinimu tarptautiniuose konkursuose „Muzikos garsai“,“Tautiniai akcentai muzikoje“, Nacionaliniame moksleivių kūrybos konkurse „Mano nata“ ir kitur
Mokinių kūrybiškumo skatinimui ir propagavimui prie Muzikos mokyklos 2001 m. mokytoja N. Gelgotienė įsteigė moksleivių Kūrybinės veiklos centrą „Harmonija“, kuris bendrai muzikinei kūrybinei veiklai apjungia kūrybingą Utenos rajono jaunimą. Pagrindinis „Harmonijos“ vykdomas projektas-Respublikinis moksleivių autorinės dainos festivalis-konkursas “Ave,Vita!“. vyksta nuo 2002 metų. Nuo 2007 metų Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga mokykloje vyksta rajoninis pilietinių eilių ir dainos konkursas “Volunge šauk ąžuole“. Kartu su šiais konkursais užaugo jau kelios uteniškių autorinės dainos kūrėjų ir atlikėjų kartos, kurios pelnė pagarbą ir populiarumą ne tik rajone, bet ir respublikoje.

Joomla templates by a4joomla