Spausdinti

2019 m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas

2019 m. Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.2019 m. Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.

Apklausos rezultatai (mokiniai).

Apklausos rezultatai (mokytojai).

2020-05 mėn. Mokinių apklausa dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo.

2020-05 mėn. Tėvų apklausa dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo.