Utenos vaikų dailės mokykla įsteigta 1976 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos TSR Švietimo ministro įsakymu Nr. 235. Savo veiklą mokykla pradėjo Utenos 3-osios vidurinės mokyklos patalpose. Pirmieji mokyklos mokytojai Danguolė Bliumbergienė, Vytautas Petronis, Remigijus Repšys,direktorius Jonas Pleckevičius- pradėjo dirbti su 55 mokiniais. 1978 m. vasario mėnesį mokykla persikėlė į 5-osios vidurinės mokyklos patalpas. 1980 m. dailės mokykla išleido pirmąją absolventų laidą, baigė 28 mokiniai.

1989-2010 m. veikė dailės mokyklos filialai Saldutiškio, Leliūnų, Sudeikių, Vyžuonų ir Užpalių mokyklose. Juose mokėsi  95 mokiniai. 2007-2008 m. mokykloje veikė dramos (teatrinio) ugdymo klasė. Utenos dailės mokykla – neformaliojo švietimo ugdymo Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Steigėjas -Utenos rajono savivaldybės taryba.

1992 m. Dailės mokykla persikėlė į nuosavas Sankt Peterburgo -varšuvos trakto, buvusios arklių pašto stoties, statytos 1830 - 1836 m. patalpas.  (Plačiau: „Utenos arklių pašto stotis“ >>> ) 1993 m. vasario 12 d., po centrinio pastato vidaus patalpų remonto darbų, senasis paštas pašventintas mokyklai, prasidėjo dailės pamokos, naujas, savarankiškas mokyklos gyvavimo etapas.

 Po 1998 m. mokykloje vykdomų fasadų, istorinio kiemo restauravimo bei atstatymo darbų mokyklos fligelių patalpose įkurta Utenos krašto profesionalaus meno galerija, renginių salėje vyko pamokos, vaikų ir jaunimo kūrybos parodos. Mokyklos kieme kuriamas skulptūrų parkas, rūsyje veikia dailės galerija „Rūsys“, šio pašto ir mokyklos muziejus. Bibliotekoje kaupiamos knygos apie meną, įvairių šalių dailės albumai, meno pobūdžio žurnalai. Skaitykloje vyksta dailės istorijos pamokos, eksponuojamos parodos, rengiami susitikimai su dailininkais, knygų autoriais.

Utenos dailės mokykloje kasmet mokydavosi apie 250 mokinių. Nuo pat įkūrimo iki sujungimo Utenos muzikos imokykla ir Utenos meno mokyklos įkūrimo 2017 m., mokyklai vadovo ir dėstė tapybą direktorius Jonas Pleckevičius. Dirba mokytojai Danutė Burbienė, Jūratė Mitalienė, Ilona Bartkienė, Kristina Maniušytė, Danius Galiauskas, Gintaras Stanislovėnas, Giedrius Mazūras. Visi mokytojai turi aukštuosius dailės išsilavinimus, dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose.

Mokykloje įgyvendinami ankstyvasis, pradinis, pagrindinis, išplėstinis ir saviraiškos ugdymo kursai. Mokinių meninę raišką užtikrina dailinio ugdymo branduolio dalykai: piešimas, tapyba (spalvinė raiška), kompozicija, grafika, dizaino pagrindai, skulptūra, keramika, meno istorija ir teorija, projektinė, programinė veikla, pasirenkamieji dalykai.

Iš viso Utenos dailės mokykla išleido XXXVII absolventų laidas. Dalis Utenos dailės mokyklos absolventų pasirinko dailės studijas aukštosiose mokyklose, dirba dailės srityje Tegul ir ne visi moksleiviai, baigę šią mokyklą, tampa dailininkais, svarbiausia - ugdyti jaunosios kartos meninį skonį, estetinį suvokimą, kūrybiškumą...

 Jonas Pleckevičius 

Joomla templates by a4joomla