Print

Liaudies instrumentų skyriuje yra šios specialybės: akordeono, birbynės ir kanklių.
Akordeonininkus rengia mokytoja Renata Buzėnaitė, birbyne groti moko mokytojas Ramutis Neseckas, kanklių mokytoja – Irena Latonienė.
Mokiniai muzikuoja įvairios sudėties ansambliuose, koncertuoja mokykloje, rajone ir šalyje, dalyvauja įvairiuose konkursuose bei festivaliuose